DESIGNING

Based on the idea of ​​the customer and materials delivered (such us photos, plans, sketches or based on description in words), we create a visualization of structures in the selected scale.

Do inspiracji nie potrzeba wiele – klient dostarcza nam pomysł i materiały (zdjęcia, plany, szkice lub opis słowny), a my tworzymy pierwszy wirtualny projekt makiety. Bo każdy klocek musi być przemyślany.


Na podstawie wizualizacji klient może zgłosić poprawki, aż do zaakceptowania finalnego wyglądu budowli.
Koszt wizualizacji to 200zł za 1000 klocków (koszt jest odliczany od kwoty końcowej, jeśli klient zamówi makietę).
Przed rozpoczęciem prac podpisywana jest umowa o dzieło na budowę makiety.
Etap projektowania trwa 1 miesiąc plus poprawki (dla ok. 10tyś klocków).

#BadPiratePROJEKTOWANIE MODELU