DESIGNING

Based on the idea of ​​the customer and materials delivered (such us photos, plans, sketches or based on description in words), we create a visualization of structures in the selected scale.

Do inspiracji nie potrzeba wiele – klient dostarcza nam pomysł i materiały (zdjęcia, plany, szkice lub opis słowny), a my tworzymy pierwszy wirtualny projekt makiety. Bo każdy klocek musi być przemyślany. Na podstawie wizualizacji klient może zgłosić poprawki, aż do zaakceptowania finalnego wyglądu budowli. Etap projektowania trwa 1 miesiąc (dla około 10 000 klocków). Koszt wizualizacji to 20% wartości makiety.

drogi prezent na urodziny moc lego hsitoryland krakow Mateusz Kustra

Jasna Góra LEGO® Moc Historyland Kraków Mateusz Kustra

#BadPiratePROJEKTOWANIE MODELU