Projektowanie

Na podstawie pomysłu oraz dostarczonych materiałów (zdjęć, planów, szkiców lub opisu słownego), tworzymy wizualizację budowli w wybranej przez klienta skali micro, mini, minifagów lub rzeczywistej.

Przed rozpoczęciem prac podpisywana jest umowa o dzieło na budowę makiety. Na podstawie wizualizacji klient może zgłosić poprawki, aż do zaakceptowania finalnego wyglądu budowli.

Etap projektowania trwa 1 miesiąc plus poprawki (dla ok. 10tyś klocków).

Koszt wizualizacji to 200zł za 1000 klocków (koszt jest odliczany od kwoty końcowej, jeśli klient zamówi makietę).